Recuperació i difusió del patrimoni musical català

Uns dels objectius del Quartet Teixidor és portar a terme una constant tasca de recerca, recuperació i difusió del nostre patrimoni musical, incloent amb regularitat una obra d’algun compositor català en els programes de concert, establint d’aquesta manera una interessant dialèctica entre grans obres del repertori per a quartet i les que s’han escrit a Catalunya sota diferents influències i estils.

– Fins a dia d’avui el Quartet Teixidor ha fet reviure les següents obres completament oblidades:

Josep Teixidor (1752-1814)

 

Josep Baró i Güell (1891-1980)

 

Ramon Carnicer (1789-1855)

 

Francesc Civil (1895-1990)

 

Claudi Martínez Imbert (1845-1919)

 

Felip Pedrell (1841-1922)

 

Celestino Vila de Forns (1829-1915)

 

– El Quartet Teixidor ha interpretat també les següents obres d’aparició infreqüent als programes de concert:

Lluís Benejam (1914-1968)

 

Gaspar Cassadó (1897-1966)

 

Enric Granados (1867-1916)

 

Xavier Gols (1902-1938)

 

Enric Morera (1865-1942)

 

Eduard Toldrà (1895-1962)

 

– Paral·lelament, s’ha interessat pel repertori actual de compositors catalans com:

Ramon Andreu (*1969)

 

Narcís Bonet (*1933)

 

Jordi Capellas (*1962)

 

Anna Cazurra (*1965)

 

Jordi Domènech (*1967)

 

David Esterri (*1970)

 

Josep-Lluís Guzman (1954-2017)